Често задавани въпроси и отговори относно системите за охлаждане с водна мъгла

◊ Може ли системата да работи без помпа?
Да, ако има налягане във водопроводната мрежа над 6 BAR. Независимо от това ние препоръчваме помпа, която повишава налягането до 13 BAR, защото колкото е по-високо налягането, толкова по-финна е мъглата. По този начин изпарението е по-интензивно, а съответно и охлаждането на въздуха.

◊  Какъв е максималния брой дюзи които може да захрани една помпа?
От 35 до 55 броя в зависимост от налягането във водопроводната мрежа.

◊  Необходимо ли е да се използва филтър за вода?
Използването на филтър е абсолютно необходимо с цел да се предотврати запушването на дюзите.

◊  На какво разстояние от земята трябва да бъдат разположени разпръскващите дюзи?
Необходимо е дюзите да бъдат монтирани на поне 2,4 m над пода с цел да се предотврати образуването на конденз.

◊  Необходимо ли е разпръскващите отвори на дюзите да бъдат насочени право надолу?
В зависимост от това дали системата ще работи на пряка слънчева светлина или на сянка, а също и от разстоянието до пода. Положението на разпръскващите отвори може да се регулира лесно чрез завъртане на различни ъгли спрямо земята. Така се избягва образуването на конденз по околните предмети.

◊  При покрита тераса, която е отворена от трите си страни може ли охладителната система да се инсталира само по дължината на едната страна?
За постигане на максимален ефект при охлаждането ние препоръчваме системата да бъде разположена по цялата дължина на трите страни на покрива на терасата. По този начин се създава една термална завеса, която възпрепятства достъпа на външния горещ въздух. Също така се създава една филтрираща завеса против прах и насекоми.

◊  Може ли да се удължава или реконфигурира веднъж монтираната система за охлаждане с водна мъгла?
Да. Всички елементи са на бързи връзки, така че системата може да се преустрои много бързо и лесно.

◊  Необходимо ли е системата за охлаждане с водна мъгла да се демонтира преди зимния период?
Не. Материалите, от които е изработена системата, издържат на ниски температури и висока влажност.

◊  Каква профилактика изисква системата за охлаждане с водна мъгла?
Преди зимния период водата в помпата и филтъра трябва да се източат. При по-варовита вода се препоръчва поне 2 пъти в годината почистване на дюзите с оцет.