Кул Мист ЕООД - Как става охлаждането на въздуха


◊ За охлаждането на въздуха чрез водна мъгла се използва закона от физиката, при който при превръщането на течност в газ температурата на обкръжаващото пространство се понижава. Този процес се нарича адиабатен процес.
◊ В нашия случай енергията за изпаряването на водата, т.е. превръщането ù в газ се взема от температурата на околния въздух. Охлаждането е толкова по-интензивно колкото по-интензивно е изпарението. Именно затова водата трябва да бъде разпръсната на възможно по-финни частици (микрокапки), които бързо да се изпарят.
◊ Помпите и специалните дюзи, които се използват в нашите охладителни системи превръщат водата в мъгла с големина на микрокапката до 3 микрона. Именно тези микрокапки поглъщат топлинната енергия от въздуха и се изпаряват. При този процес температурата се понижава с до 10°C и се образува хладен бриз. Колкото по-горещ и сух е обкръжаващия въздух, толкова по-интензивно е изпарението a съответно и охлаждането. По този начин се осъществява едно ествествено саморегулиране на температурата в зоната на изпарение на мъглата.
◊ Системите за охлаждане с водна мъгла са много по-ефективни от конвенционалните системи при охлаждане на открити пространства. Много по-ниска е себестойността и енергоемкостта на съоръженията, както и лесния им монтаж и поддръжка.
◊ Важен фактор е и психологическият ефект от визуалното въздействие на стелещата се мъгла.
◊ Като допълнителен ефект на системата е и филтрирането на околния въздух. При свободното падане, микрокапките на мъглата увличат със себе си всички частици от обкръжаващото пространство. Същото се получава и с летящите насекоми, по чиито крила полепват микрокапките. По този начин се получава една естествена филтрираща завеса, която спира горещия и прашен въздух.

Примери от ежедневието, които нагледно показват принципа на охлаждане чрез водна мъгла

◊ Мокра фанелка
Когато обличате мокра фанелка веднага ви става студено. Това се дължи на изпарението на водата, който процес отнема температурата на тялото ви.

◊ Потта
Потта служи за естествено охлаждане на човешкия олганизъм при високи температури. Колкото по-загрято е тялото, толкова по-интензивно е отделянето на пот, която чрез изпаряването си регулира температурата на организма.

◊ Фонтаните
Около съоръжения и водни ефекти, работещи с разпръскване на вода, въздухът винаги е по-хладен. Това отново се дължи на интензивното изпарение на водата.

◊ Интересен начин да охладите вашето питие чрез висока температура
Просто намокрете една кърпа, увийте с нея бутилката с вашето питие и я оставете на слънце. Не след дълго питието ви ще е охладено с няколко градуса.